Close

Velkommen til Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

Foreningens formål er å bidra til spredning av informasjon og kunnskap om Bardet-Biedl Syndrom, samt å hjelpe og støtte medlemmene.

Har du hørt om www.mestring.no ?

Det finnes lærings- og mestringssenter (LMS) ved alle helseforetak i Norge. I tillegg finnes det et kommunalt LMS i Sandefjord. LMS er en arena for samarbeid mellom brukere og fagpersoner. Målet er …

7. mars 2020

LES MER

Frambu-leir sommeren 2020

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse…

23. februar 2020

LES MER