Close

Velkommen til Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

Foreningens formål er å bidra til spredning av informasjon og kunnskap om Bardet-Biedl Syndrom, samt å hjelpe og støtte medlemmene.

Vervekampanje fram til august 2019 starter nå!

Hei alle sammen!! Hovedinntektene våre får vi fra Bufdir og således er vårt medlemstall avgjørende for oss og vår eksistens. Jeg ønsker å dra igang en vervekampanje hvor 3 stykker som klarer v…

3. april 2018

LES MER

Sjeldentelefonen 800 41 710

Hvis du ikke finner din diagnose i oversikten som er tilgjengelig på helsenorge.no så kan du ringe sjeldentelefonen (gratis) 800 41 710 Mange sjeldne diagnoser krever langvarige og koordinerte tje…

11. mars 2018

LES MER