Close

Foreningen

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom ble stiftet 16. desember 1984, da under navnet LMBB-Syndrom. Pr. 31.12.2021 hadde foreningen 190 medlemmer.

Foreningen mottar driftsmidler og likepersonsmidler fra Bufdir (Barne, Ungdoms og Familiedirektoratet) hvert år, samt kursstøtte fra Studieforbundet Funkis. Vi har en nøktern og sunn drift med fullt fokus på våre medlemmer.

STYRET

På årsmøtet i Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom 27.mars 2022 førte valget til følgende styresammensetning:

Leder: Kjell Arne Høviskeland; mail: kjellarne@fbbs.no

Nestleder: Knut Frode Almaas; mail: knutfrodealmaas@gmail.com
Kasserer: Inge Solberg; mail:inge@fbbs.no

Styremedlem/Sekretær: Lill Susann Lerudsmoen; mail: lill-susann@fbbs.no
Styremedlem: Berit Liven; mail: berit@fbbs.no

Vara: Viktor Lerudsmoen
Vara: Glenn Harris Nilsen; mail: glenn-harris@fbbs.no

 

FBBS årsmøte i 2021 fattet vedtak om foreningens første generalsekretær, Richard Ødegaard, i 25% stilling.

 

Kontonummer for medlemsinnbetalinger m.m.: 2500.21.16696

Vippsnr: 500382

 

Styret i FBBS. Fra venstre: Lill-Susann Lerudsmoen, Inge Solberg, Berit Liven, Knut Frode Almaas, Viktor Lerudsmoen, Richard Ødegaard. Foran: Kjell Arne Høviskeland