Close

Foreningen

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom ble stiftet 16. desember 1984, da under navnet LMBB-Syndrom. Pr. 31.12.2021 hadde foreningen 190 medlemmer.

Foreningen mottar driftsmidler og likepersonsmidler fra Bufdir (Barne, Ungdoms og Familiedirektoratet) hvert år, samt kursstøtte fra Studieforbundet Funkis. Vi har en nøktern og sunn drift med fullt fokus på våre medlemmer.

STYRET

På årsmøtet i Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom 27.mars 2022 førte valget til følgende styresammensetning:

Leder: Kjell Arne Høviskeland; mail: kjellarne@fbbs.no
Nestleder/kasserer: Inge Solberg; mail:inge@fbbs.no

Styremedlem: Knut Frode Almaas; mail: knutfrodealmaas@gmail.com
Styremedlem/Sekretær: Lill Susann Lerudsmoen; mail: lill-susann@fbbs.no
Styremedlem: Berit Liven; mail: berit@fbbs.no

Vara: Viktor Lerudsmoen
Vara: Glenn Harris Nilsen; mail: glenn-harris@fbbs.no