Close

Foreningen

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom ble stiftet 16. desember 1984, da under navnet LMBB-Syndrom. Pr. 31.12.2018 hadde foreningen 215 medlemmer.

Foreningen mottar driftsmidler og likepersonsmidler fra Bufdir (Barne, Ungdoms og Familiedirektoratet) hvert år, samt kursstøtte fra Studieforbundet Funkis. Vi har en nøktern og sunn drift med fullt fokus på våre medlemmer.

STYRET

På årsmøtet i Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom 24.mars 2019 førte valget til følgende styresammensetning:

Leder: Richard Ødegaard; mail: richard@fbbs.no
Nestleder: Kjell Arne Høviskeland; mail: kjellarne@fbbs.no
Kasserer: Inge Solberg; mail: inge@fbbs.no
Sekretær: Lill Susann Lerudsmoen; mail: lill-susann@fbbs.no
Styremedlem: Ove Evensen; mail: ove@fbbs.no
Vara: Berit Liven; mail: berit@fbbs.no
Vara: Glenn Harris Nilsen; mail: glenn-harris@fbbs.no