Close

Rettigheter: Grunnstønad – Synshjelpemidler – Lese og sekretærhjelp – Briller + mye mer

Du eller barnet ditt kan ha rett til grunnstønad hvis du eller barnet har nødvendige ekstrautgifter som andre ikke har.

HVA KAN DU FÅ STØTTE TIL? 

Les mer om hva du kan få støtte til HER

Utbetalingsdatoer

Syn – synshjelpemidler

Har du en varig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.

du finner søknadsskjema HER

oppdatert 22.07.22