Close

Nyheter

SSD inviterer til skolekurs og ungdomssamling

Invitasjon til skolekurs:  SSD inviterer til videokurs/e-læring for fagpersoner i skolesystemet som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2019. Med fagpersoner mener vi lærere, førskolelærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre.  Les mer her: https://sjeldnediagnoser.no/home/sjeldnediagnoser/Kurs/18314 Påmelding gjøres via denne nettsiden. Det er viktig at pårørende til barna med diagnose […]

Read More

Holmenkollstafetten i regi av RP-Foreningen 10.-12.mai 2019

Informasjon om Holmenkollstafetten i regi av RP-foreningen Selv om snøen laver ned forberedes også årets Holmenkollstafett og helgesamling knyttet til denne. Dette er først og fremst en sosial helgesamling der man i tillegg får gleden av å delta som løpende, joggende eller gående på en etappe i Holmenkollstafetten. Arrangementet passer med andre ord både deg […]

Read More

Hva er mestring?

Vi har ofte hørt om mestring når det gjelder spesielt funksjonshemmede; hvordan de skal mestre sin hverdag på best mulig måte med sitt handikapp. Men vi som ikke har noen form for et handikapp, har også et behov for å mestre sin hverdag med sin utfordring hver enkelt måtte ha av ulik karakter. Her kommer […]

Read More

Unge Funksjonshemmede inviterer til samling 27.februar – dagen før Sjeldendagen

Onsdag 27. februar inviterer vi deg som er ung og har en sjelden diagnose til samling hos Unge funksjonshemmede. Meld deg på innen 25. februar 2019. Samlingen er åpen for alle unge med sjeldne diagnoser, og for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i våre medlemsorgansiasjoner på sjelden-feltet. BYGG NETTVERK MED ANDRE SJELDNE  På samlingen blir det […]

Read More

Forskjellige definisjoner av brukermedvirkning

Vi har tidligere hatt et brukermedvirkerkurs i FBBS for noen år siden, og det er greitt å få en liten oppfriskning på de ulike definisjoner av brukermedvirkning. Begrepet brukermedvirkning er mangfoldig, og det eksisterer en rekke ulike definisjoner. Det er vanlig å skille mellom brukermedvirkning på tre nivåer, henholdsvis individ-, tjeneste- og systemnivå. Brukermedvirkning på individnivå handler […]

Read More