Close

30. august 2021

Årsmøtet i FBBS for 2019 og 2020 ble historisk med foreningens første Generalsekretær

Årsmøtet i FBBS godkjente å slå sammen 2019 og 2020, og så valg av nye styremedlemmer til slutt.

Leder Richard Ødegaard ønsket alle medlemmer velkommen til årsmøte, og kasserer Inge Solberg ble valgt til å være møteleder. Solberg leste opp årsmeldingene for 2019 og 2020 samt gikk igjennom regnskapene for de nevnte årene.

Årsmeldingen for 2019 viste et meget aktivt år med mange treff, mens 2020 ble et trist år der coronaviruset øydela for all foreningsaktivitet.

Regnskapet for 2020 viste at FBBS gikk med et overskudd på kr. 539.489, sammenlignet gikk FBBS med et overskudd på kr. 114.972 i 2019.

FBBS takker Bufir for den årlige driftsstøtten som i 2020 var på kr. 509.072, sammenlignet med 2019, da driftsstøtten var på kr. 473.874

I 2020 fikk FBBS ikke gjennomført kurs med kursstøtte fra Studieforbundet Funkis, av den grunn gikk foreningen glipp av kr. 70.000,- i kursstøtte.

I løpet av årsmøtet, skulle det avgjøres om FBBS skulle få sin første Generalsekretær. Leder, Richard Ødegaard, forklarte tydelig for årsmøtet hva Generalsekretæren skal jobbe med og at styret skulle sette opp en stillingsinstruks. Inntektsskapende arbeid samt interessepolitisk arbeid var blant de arbeidsoppgavene en Generalsekretær skal jobbe med.

Årsmøtet vedtok at foreningen skulle få sin første Generalsekretær, og valgte falt naturlig på leder, Richard Ødegaard. Han gikk dermed ut av styret etter å ha sittet der i nærmere 25 år (!). Han var ydmyk for å være foreningens første «GS» og av den grunn, skulle årsmøtet finne en verdig erstatter for hans plass i styret.

Valgkomiteen innstilte Kjell Arne Høviskeland, som ny leder i FBBS, han ble enstemmig valgt. Videre innstilte valgkomiteen Viktor Lerudsmoen som ny varamedlem til styret. Videre så ble kasserer Inge Solberg gjenvalgt, i likhet med varamedlem Berit Liven samt Glenn Harris Nilsen.

Styret i FBBS for 2021-22: Fra venstre; Lill Susann Lerudsmoen, Inge Solberg, Berit Liven, Knut Frode Almaas, Viktor Lerudsmoen og Generalsekretær, Richard Ødegaard (ikke i styret). Foran: Leder Kjell Arne Høviskeland. Ikke til stede: Glenn Harris Nilsen

Inn i styret ble Knut Frode Almaas valgt som nytt styremedlem. Han erstatter Ødegaard.

Styret ser da slik ut etter årsmøtet:

Leder: Kjell Arne Høviskeland

Styremedlemmer: Inge Solberg (kasserer), Lill Susann Lerudsmoen, Knut Frode Almaas, Berit Liven. Varamedlemmer: Glenn Harris Nilsen, Viktor Lerudsmoen.

Valgkomite: Wenche Solbakken, Laila Grasbakken og Annette Lilletvedt.