Close

14. mars 2024

FBBS tur til Kreta er avlyst!

Foreningens planlagte tur til Kreta 22.-29.juni er avlyst grunnet for få påmeldinger. Vi fikk 9 påmeldte til turen hvorav 2 medlemmer med syndromet.

Styret tenkte at et minimum av 15 medlemmer påmeldt til turen var en nedre grense. På tross av at vi gikk ned på egenandelen, ble det ikke nok påmeldinger.

Hva som vil bli et alternativ til denne avlyste turen, er ikke bestemt. Styret vil ta dette opp på det kommende styremøte under likepersonskurset på Hurdal helgen 26.-28.april.

Invitasjonen til likepersonskurset vil bli sendt ut 4 uker i forkant.