Close

3. mai 2023

FBBS Støtteordning for medlemmer med BBS

Årsmøtet av 23.april i foreningen gjorde vedtak for å etablere FBBS støtteordning for medlemmer med BBS. Her kommer nødvendig informasjon:

FBBS STØTTEORDNING FOR AKTIVITET OG DELTAKELSE

Hvem kan søke?

Alle medlemmer som har BBS kan søke foreningen om støtte til diverse utgifter.

Hva kan man søke støtte til?

  • Aktiviteter som innebærer en merkostnad. Det kan være abonnementer på treningssenter eller deltakelse på et arrangement
  • Utgifter for en tjeneste i form av ledsager på et arrangement
  • Kjøp av briller/linser
  • Annet; der styret tar en individuell vurdering

 

Det gis støttebeløp opptil kr. 5000,- for hver søker pr. år.

Det må fremskaffes en kvittering for bruk av støttebeløp i etterkant til styret som skal sendes til ingesolberg@msn.com

Søknad sendes styret på mail: ingesolberg@msn.com

Hvis ikke en kvittering/bilag for bruk av mottatt støttebeløp er sendt til nevnte mailadr, kan styret kreve pengene tilbakebetalt.