Close

27. april 2023

BBS Stolpejakt 2023

Under likepersonskurset på Hurdal sist helg, ble det bestemt at leder i foreningen skulle opprette en facebook-gruppe med gruppenavnet  BBS Stolpejakt. Dette initiativet kom etter det imponerende foredraget til vår egen Stolpejeger-dronning, Silje Jeanett, som i fjor gikk stolpejakt og fikk til slutt imponerende 568 scannede stolper. Så langt i 2023, er tallet hele 158!

Målsettingen for FBBS alle stolpejegere, er 1000 registrerte stolper innen julebordet 2.desember.

Under finner du linker til stolpejaktens hjemmeside samt gruppen på facebook. Hvis du er medlem i foreningen, søker du bare på BBS Stolpejakt på facebook.

Kort fortalt går stolpejakten ut på:

Hva er Stolpejakten?

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via appen vår. Vi tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle, uansett funksjonsevne. Se video på Youtube for mer om Stolpejakten.

Hjemmesiden finner du HER

Stolpejeger-dronninga i FBBS; Silje Jeanett Pedersen, her taler til forsamlingen om stolpejakten. Foto: Høviskeland

Se hvor Stolpejakten arrangeres

I år arrangerer vi stolpejakt i enda flere kommuner enn i fjor. Oppstart varierer fra arrangør til arrangør, sjekk områdeoversikten for full oversikt over sesongstart og avslutning. Vi får ofte nye arrangører utover sesongen, så følg med for ytterligere stolpejakt andre steder i landet.

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i de ulike kommunene, samt her på hjemmesiden. Hovedkart med inntegnede stolper blir i en del kommuner distribuert til alle husstander.

Du leser hvordan dette fungerer HER
Stolpejaktens hjemmeside: www.stolpejakten.no
Stolpejakten på facebook: Stolpejakten 2023 | Facebook

stolper klare til å settes ut, du skal ikke samle de inn, bare scanne de for registrering. Foto: stolpejakten.no

et eksempel på en stolpe du finner i skogen. Festet med strips. Foto: stolpejakten.no

 

et annet eksempel på en stolpe nær et vann. Foto: stolpejakten.no