Close

22. november 2022

Oppsummering fra representantskapsmøtet i FFO lørdag 19.november 2022

Totalt var det 99 deltakere tilstede inkludert teknisk, tolker, ledsagere, ansatte i FFO samt representanter fra de forskjellige medlemsorganisasjoner og foreninger. Når jeg teller antallet fra medlemsorganisasjonene, kommer jeg til 51 delegater og i tillegg kommer 4 delegater fra de 2 søkerorganisasjonene; Bekhterev Norge og Landsforeningen for vestibulære sykdommer.

De 2 nevnte søkerorganisasjonene ble klappet inn som nye medlemsorganisasjoner i FFO-familien, mens vi ble vitne til at Norsk Forbund for Svaksynte ble slettet som medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

www.ffo.no har oppsummert møtet og lagt ut sammendraget som du finner HER