Close

13. november 2022

FBBS deltar på smågruppeforumet og representantskapsmøte i FFO 18.-19.november

Foreningen har stort sett alltid vært representert på smågruppeforumet til FFO samt representantskapsmøte som avholdes årlig.

I år er det leder Kjell Arne Høviskeland samt Generalsekretær, Richard Ødegaard, som skal representere FBBS.

Fredagen er det smågruppeforumet som skal avholdes, og det er for foreninger med under 1000 medlemmer. Programmet for årets samling er klart:

 • Drift av små organisasjoner – finansieringskilder
 • Om muligheter gjennom Stiftelsen DAM v/Hanne Witsø, organisasjons- og utviklingsleder i FFO
 • Andre relevante tilskuddordninger
 • Nytt fra FFO v/styreleder Eva Buschmann og generalsekretær Lilly Ann Elvestad
 • Etter ett år med sjeldenstrategi – hva skjer? Hvilke prosesser er satt i gang og hvor er det mulig å medvirke? Organisering av tjenestene, mestring – leve med perspektivet m.v. v/Anette Remme, seniorrådgiver i FFO
 • Arbeid i grupper basert på tidligere tema – Sjeldenstrategien – behov for mestringstilbud og organisering av tjenestene
 • Drift av små organisasjoner – finansieringskilder
 • Hva finnes av opplæring, verktøy og andre påfyllsmuligheter på sjeldenområdet internasjonalt. v/Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, leder i Norsk forening for osteogenesis imperfecta
 • Nyheter fra organisasjonene; gode historier, erfaringer og problemstillinger som er nyttige for andre
 • Valg av nye representanter til arbeidsgruppa for smågruppeforum

Lørdagen er det klart for representantskapsmøte i FFO. Av program kan nevnes:

Fra pandemi, krig i Europa og strømkrise til personellmangel. Hva skjer med velferds- og tjenestetilbudet fremover? Må vi forvente kutt i kommunale velferdstjenester? Hvordan påvirkes tilbudet til våre grupper av en verden i endring?

Innlegg v/Aslak Bonde, politisk kommentator

 • Innlegg fra utvalgte organisasjoner svarer på disse problemstillingene:
 • Hvordan ser framtiden ut for deres medlemmer?
 • Hva er deres største bekymringer og hva er viktigst for deres medlemmer?

les mer HER