Close

12. september 2022

Kurs i regi av SSD: Mestring av hverdagen med en sjelden diagnose

I desember 2022 er SSD medarrangør for et kurs med navnet: Mestring av hverdagen med en sjelden diagnose: Læring, mestring og helsekompetanse.

Litt mer:

Kurset varer i 3 dager (12.-14.12.22) og handler om helsekompetanse. Men hva er det? Helsekompetanse handler om å ha kunnskap og informasjon om egen helse. Det handler om å vite noe om hva som finnes av hjelp og støtte, og det handler om å mestre hverdagen. Dette er temaer vi ønsker å sette på dagsorden i dette kurset.

I kurset, som holdes på Frambu, Siggerud, møtes voksne (18–50 år) med ulike sjeldne diagnoser. I tillegg til det faglige innholdet blir det også anledning til å bli kjent med andre og delta på ulike aktiviteter og opplevelser. Frist for påmelding: 10.10.2022!

Du finner mer info og påmelding  her