Close

18. november 2021

Prosjekt for voksne personer med BBS

Senter for sjeldne diagnoser jobber for å øke kunnskapen om helsetilstand og livskvalitet hos voksne personer med Bardet-Biedl syndrom (BBS).

Du som er voksen og har BBS inviteres til å delta i en forskningsstudie ved Senter for sjeldne diagnoser og Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus.

Prosjektet samarbeider med TAKO-senteret på Lovisenberg sykehus, Seksjon for medisinsk genetikk, Telemark sykehus, Statped, og Foreningen for Bardet-Biedl syndrom.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Du kan lese mer om prosjektet her:

Helsetilstand og livskvalitet ved Bardet-Biedl syndrom – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Er du interessert i å delta i studien, så kan du ta kontakt med:

 

Solrun Sigurdardottir, tlf: 23 07 53 34, sosigu@ous-hf.no eller

Charlotte von der Lippe, tlf: 23 07 53 55, uxhelc@ous-hf.no