Close

10. mars 2021

Likepersonskurset utsettes til helgen 27.-29.august!

Hele 2020 gikk uten at vi fikk gjennomført et eneste arrangement for våre kjære medlemmer, grunnet det velkjente og grusomme corona-viruset.

Starten på dette året 2021, har heller ikke gått slik vi håpet på ved at viruset skulle gradvis forsvinne og at mange av oss fikk den viktige vaksinen. Nå sies det at flesteparten av Norges befolkning skal være ferdigvaksinert innen sommeren 2021.

Vi i styret i FBBS håpet på å få gjennomført likepersonskurset som planlagt i månedsskiftet april/mai i år, på Hurdal Syn og Mestringssenter. Vi har hatt en dialog i dag innad i styret og kommet frem til å igjen måtte utsette kurset til en senere dato grunnet det store smittetrykket som er i Norge, der det muterte viruset dessverre har fått fotfeste flere steder og som har rammet den yngre delen av befolkningen. Samtidig er det problemer med å skaffe foredragsholdere i disse dager.

Vi har i dag besluttet å få tilsendt et tilbud på å avholde likepersonskurs på Quality Gardermoen Airport Hotel, helgen 27.-29.august, der vi bl.a. skal avholde årsmøte for 2019 og 2020. Hvis vi skulle avholdt likepersonskurset på Hurdal Syn og Mestringssenter, måtte vi ha ventet til helgen 12.-14.november, siden det var fullt frem til nevnte dato.

Så hold av helgen 27.-29.august, og invitasjon kommer i løpet av juni måned. Vi kommer til å avholde samme type kurs på Hurdal Syn og Mestringssenter i 2022, slik tradisjonen tro.

Vi jobber også med planleggingen av vårt tradisjonelle julebord i foreningen, som også måtte avlyses i 2020. Vi peiler oss inn på lørdag 4.desember 2021 som dato for arrangementet, og på samme nevnte hotell. Invitasjon kommer i løpet av oktober.

Når vi har fått tilbudene fra hotellet og bekreftet at vi går for de, så vil vi komme med en bekreftelse på det her på hjemmesiden.

Så datoene er 27.-29.august og 4.-5.desember 2021.

La oss håpe og tro at nå blir det ikke flere utsettelser! Alle i foreningen lengter selvfølgelig til å kunne møtes igjen, gi hverandre klemmer og få tilbake den normale hverdagen som vi sårt trenger.