Close

4. oktober 2020

Foreningen leier hjertestarter som en trygghet på alle fremtidige arrangementer

Styret i FBBS har vedtatt å leie en hjertestarter som en ekstra trygghet på alle arrangementer i regi av foreningen.

Dessverre er det mange som dør av uventet hjertestans i Norge, og styret vektlegger tryggheten for sine medlemmer ved å leie en hjertestarter, som tas med på alle arrangementer for fremtiden. Det værer seg bl.a. planlagte bussturer neste år, når turen går til Dombås en helg, og en annen tur til Gøteborg og København som var planlagt tidligere i år. Info om disse turene kommer senere.

Det er Inge Solberg som har fått ansvaret for oppbevaring av hjertestarteren mellom arrangementene og ansvar for å ta den med på arrangementene. Det er han som må tas kontakt med under arrangementene, hvis det skulle oppstå en hjertestans et sted, slik at rask hjelp vil bli foretatt. Kjell Arne Høviskeland kan også tas kontakt med ved en hjertestans.

Det skal også nevnes at via denne leieavtalen, får vi arrangert et kurs i hjerte- og lungeredning på et av våre arrangementer, f.eks på FBBS likepersonskurs/årsmøte våren 2021 eller på aktivitetshelgen senere i 2021, hvis arrangementet kan avholdes grunnet korona-situasjonen. Kurset gjelder for alle våre medlemmer som er tilstede og som ønsker og kan være med. Dette kommer vi tilbake til.

Styret i FBBS oppfordrer andre foreninger/organisasjoner til å gjøre det samme ved å leie en hjertestarter der kurs i hjerte- og lungeredning er inklusiv i en lav månedssum, som også inkludere all fremtidig service som batteri- og padsskifte.

Fra venstre: Berit, Richard, Inge, Kjell Arne og Lill-Susann. Inge med hjertestarteren.