Close

12. mars 2020

Siste nytt: Likepersonskurset på Hurdal 27.-29.mars er AVLYST!

Kjære medlemmer.

Undertegnede fikk nettopp telefon fra Blindeforbundet v/ Seksjonsleder Service, Hilde Tuhus Sørli, om at arrangementet vårt må avlyses siste helgen denne måneden. Årsaken er å unngå å bli smittet av Korona-viruset, som vi alle nå kjenner til og som preger nyhetsbildet. Blindeforbundet har i samråd med lokale helsemyndigheter og Folkehelseinstituttet, kommet til denne konklusjonen.

Foreningen er i dialog med kurs- og konferanseavdelingen på Hurdal og vil senere i år få en tilbakemelding når et likepersonskurs m/årsmøte kan bli arrangert. La oss håpe det vil kunne bli en mulighet for dette.

Svært trist å høre/se hva som skjer i Italia, et land som er svært rammet av dette skumle og dødelige viruset.

Blindeforbundet beklager at de måtte gå til denne avgjørelsen, en avgjørelse vi har stor forståelse for.

For FBBS

Kjell Arne Høviskeland

Nestleder

mob. 47348316