Close

9. mars 2020

Brukersamlingen i regi av Senter for sjeldne diagnoser (SSD) avlyst grunnet virusfrykt

Flere av oss i styret, hadde meldt oss på årets brukersamling i regi av SSD kommende helg (13.-14.mars). Samlingen skulle opprinnelig bli avholdt på et hotell ved Gardermoen, men ble på fredagen avlyst grunnet frykten for Corona-viruset, som nyhetsbildet de siste ukene har vært dominert av.

Det har vi en stor forståelse av for å unngå at ytterligere flere blir smittet av dette viruset, som kan være farlig for mennesker med et dårlig immunforsvar samt de som har diabetes m.m.

Denne beskjeden ble gitt oss:

Til alle deltakere på Brukersamlingen 2020, brukerforeninger og senterrådet.

Det er store krefter i sving for å redusere spredning av coronavirus. Vi på Senter for sjeldne diagnoser forholder oss til retningslinjene som stadig oppdateres på nettsidene til Oslo universitetssykehus og deres henvisninger til www.folkehelsa.no.

Tjenestereiser/kurs/konferanser til risikoområder er ikke tillatt av OUS (jfr FHI forløpende anbefalinger).

Tjenestereiser/kurs/konferanser til ikke definerte risikoområder skal kun gjennomføres dersom det er helt nødvendig.

Sett opp mot å følge tiltakene som iverksettes for å begrense spredning av coronaviruset, ser vi ikke at det er nødvendig å gjennomføre årets Brukersamling etter planen.

Om brukersamlingen vil bli arrangert senere i år, vites ikke.