Close

23. februar 2020

Mye som skjer på arrangementfronten i foreningen for tiden, oppdatering!

2020 blir et meget aktivitetsrikt år for FBBS. I disse dager jobbes det med å få ferdigstilt programmet for likepersonskurset, som skal arrangeres på Hurdal Syn – og mestringssenter, i tidsrommet 27.-29.mars. Søndagen avholder vi årsmøtet. Vi satser på å få sendt ut invitasjonen i starten av mars, kanskje tidligere! Vi har allerede passert over 40 påmeldte, men fortsatt er det mange av de faste som ikke har meldt seg på, men det kommer.

Hurdal Syn og mestringssenter

En tur til Dombås, muligvis i juni en gang, er under planlegging, mer info kommer hvis dette går etter planen.

I august, skal vi på busstur til Gøteborg, og videre til København. Vi reiser onsdag 5.august fra Oslo til Gøteborg, videre til København torsdagen og hjem igjen søndagen 9.august. Vi sender ut invitasjon og det er plass til rundt 54 medlemmer, og vi skal bl.a. besøke Liseberg og Tivoli. Vi satser på å få til et møte med våre danske venner fra den danske BBS-foreningen.

       

I slutten av november eller første helg i desember, er det tid for vårt tradisjonelle julebord.

men først er det flere av våre medlemmer, som deltar på Sjelden-dagen, fredag 28.februar, i Oslo