Close

11. september 2019

Sjeldne erfaringer – felles kunnskap. Brukermedvirkning på sjeldenfeltet.

Det å være brukerrepresentant er viktig og nødvendig. Viktig fordi du gjennom dette arbeidet vil være med å påvirke tilbudet til alle med sjeldne diagnoser. Nødvendig fordi det kun er du som sitter på kunnskapen om å leve med en sjelden diagnose. Enten du er bruker, pårørende, ansatt eller tillitsvalgt i en av organisasjonene på sjeldenfeltet, har du erfaringer som teller.

Dette heftet belyser hvordan NKSD og FFO bidrar til å støtte brukermedvirkningsarbeidet i sjeldenorganisasjonene, og er ment som en innføring og opplæring i brukermedvirkning, og de særlige utfordringene du møter som representant på sjeldenfeltet. Det kan også brukes av senterråd og andre virksomheter som etterspør brukerrepresentanter for sjeldenorganisasjoner.

Heftet er utformet av en arbeidsgruppe fra FFO og NKSD, og handler om den representerende brukermedvirkningen på systemnivå. Det betyr at du snakker på vegne av organisasjonene og brukerne på sjeldenfeltet i møte med tjenesten. Det er tatt inn en ordliste bakerst som forklarer vanskelige ord, begreper og forkortelser.
Innhold: 
Forord
Hva gjør FFO?
Brukermedvirkning
Hvordan bli brukermedvirker
Opplæring
Rolle og forventninger
Hva gjør Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser?
Kompetansesentrene tilknyttet NKSD
Rammeverk for senterråd
Hva er forskjellen mellom referansegruppe, senterråd og ledergruppe?
FFOs rettighetssenter
Vedlegg/referanser
les mer HER