Close

15. mars 2019

Nye mailadresser for FBBS styrets medlemmer

Ønsker du som medlem, eller andre interesserte i vår forening, å komme i kontakt med noen av oss i styret for å få mer informasjon? Nå kan du finne våre nye mail-adresser under «Om Oss» og «Foreningen». Kanskje du har et eller flere spørsmål du ønsker å få svar på? Ta kontakt!