Close

23. januar 2019

FFO kommenterer den nye IA-avtalen, der funksjonshemmede er tatt ut av avtalen!

Dette er hentet fra FFO sin hjemmeside:

-Vi er skuffet over at funksjonshemmede er tatt ut av den nye IA-avtalen. Det betyr at partene i arbeidslivet ikke lenger vil forplikte seg til å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

-Funksjonshemmede er verken blitt hørt eller involvert i arbeidet med den nye IA-avtalen. At vi nå har falt helt ut av avtaleteksten, er et signal fra partene i arbeidslivet om at sysselsetting av mennesker med nedsatt funksjonsevne er først og fremst statens ansvar. IA-avtalen er ryggraden i partssamarbeidet i arbeidslivet. At vi ikke er nevnt i avtaleteksten er derfor et skritt tilbake for likestilling av funksjonshemmede i arbeidslivet, sier Elvestad.

Arbeidsløsheten blant funksjonshemmede øker. SSBs arbeidskraftundersøkelse viser at kun 43,9 prosent av funksjonshemmede var i arbeid 2. kvartal 2018. 85 000 arbeidsløse funksjonshemmede ønsker seg inn i arbeidslivet.

-Ett av målene i den forrige IA-avtalen var å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne, noe som ikke har skjedd. Vi tror likevel IA-avtalen er et viktig redskap for å få dette til, og er skuffet over at partenes «svar» på manglende måloppnåelse er å utelukke funksjonshemmede helt fra avtaleteksten heller enn å sette nye ambisiøse mål, sier Elvestad.

kilde: ffo.no

Skrevet  av Ingeborg K. Vea

Hele IA-avtalen leses her

Bilderesultat for ia-avtalen