Close

12. november 2018

Møte mellom FBBS Norge og FBBS Danmark mai/juni 2018 i København

I slutten av Mai 2018 reiste styret med følge ned til Danmark for å bli bedre kjent med våre nye nordiske venner.

Danmark fikk sin egen BBS-forening 15. september 2017 med økonomisk støtte fra oss. Vi ble tatt veldig godt imot, og ble inkludert i styrets arbeide og deres tanker fremover. Vi hadde et felles styremøte og la grunnlaget for et fruktbart og solid nordisk samarbeid.

Vi deltok på deres kursdag, og selv om vi kanskje hadde hørt det meste av stoffet før var det fint å freshe opp kunnskapene.

Av programmet nevner vi at Tina Duelund, som er den danske eksperten på BBS og som jobber som avdelingsleder på genetisk rådgivningsklinikk på Kennedy Senteret, skulle fordype oss i den nyeste forskning innen BBS samt om ciliernes betydning.

Tina Duelund, avdelingsleder på genetisk rådgivningsklinikk på Kennedy Senteret. Foto: Kjell Arne Høviskeland

Først av foredragsholderne var Jens-Christian Holm, som er en internasjonal anerkjent behandler og forsker i kraftig overvekt. Han er overlege på avdelingen for overvektige barn på Holbæk Sykehus. Han arrangerer kurs for private og profesjonelle  innen overvekt. Jens-Christians foredrag tok for seg kost og overvekt samt om stoffet setmelanotide, som man i utlandet har riktig gode erfaringer med i bekjempelse av BBS overvekt.

Jens-Christian Holm, overlege på Holbæk Sykehus, med fokus på overvektige barn. Foto: Kjell Arne Høviskeland

 

Jens-Christian Holms bok, «Det Beste for Barnet». Foto: Kjell Arne Høviskeland

Før nevnte Tina Duelund, fikk vi et foredrag av Mette Bertelsen, som er øyelege på Kennedy Senteret. Ho driver å utdanne seg som genetiker, og hennes foredrag gikk på den nyeste forskning innen RP.

Mette Bertelsen, øyelege på Kennedy Senteret. Foto: Kjell Arne Høviskeland

På slutten av dagen hadde vi en fremføring og presentasjon av styret vårt, hva vi spesifikt jobber med og ikke minst litt om vår personlige historie. Vi avsluttet med å vise innslaget fra NRK om Glenn Harris Nilsen og hans lidenskap som DJ, lys og lydtekniker – jeg kan fortelle at det ikke var et tørt øye i salen og for mange av våre danske venner ble dette et sterkt øyeblikk. Budskapet om at man får til det man vil, bare man vil nok tross et sansetap, nådde frem til fulle.

Fra venstre: Inge Solberg, Berit Liven, Glenn Harris Nilsen, Richard Ødegaard (leder i Norge), Lill Susann Lerudsmoen, Kjell Arne Høviskeland, Danmark: Pia Spangsberg, Lisbeth Ingemann Wilhelmsen (leder), Gritt Jakobsen, Jette Baatz Johansen og Eydna Iversen Lindenskov. Foto: Aina Ødegaard

 

En svært vellykket tur og vi holder tett kontakt over landegrensene.