Close

14. april 2023

Fare for streik men det påvirker ikke likepersonskurset på Hurdal!

Høviskeland har idag snakket med Linda på konferanseavdelingen på Hurdal Syn- og Mestringssenter vedr. fare for streik siden nevnte senter vil bli berørt av en mulig streik f.o.m. kommende søndag i regi av LO.

Ho opplyser om at stedet vil holde åpent under en mulig streik og de har tatt nødvendige tiltak for å ha nok bemanning under vårt opphold.

Så da vet vi dette og vi ser frem til at 55 kursdeltakere/medlemmer møtes til en hyggelig og informativ kurshelg 21.-23.april.