Close

14. mars 2023

Tilbakeblikk: FFO med fokus på årets kvinnedag 8.mars: Funksjonshemmede kvinner taper dobbelt

8. mars er en viktig markering av likestilling for alle kvinner. Med den nylig fremlagte rapporten fra Kvinnehelseutvalget bør kvinners helse stå i fokus i dag.

Kvinnehelseutvalget la frem sin rapport «Den store forskjellen» torsdag 2. mars. Den løfter frem noe viktig – at kvinners helse i liten grad blir tatt på alvor. Helseutfordringer rammer kvinner mest og oftest, likevel har de lav prioritet over hele linjen, fra forsking til behandling og oppfølging. Kvinner har alltid opplevd diskriminering, men at det er så gjennomgående også innen helsefeltet bør skape reaksjoner.

Du finner mer informasjon HER