Close

11. mars 2020

Vurdering av å avholde likepersonskurset i Hurdal vedr. å unngå smitte av korona-viruset tas fortløpende!

Kjære medlemmer i FBBS
 
Viser til invitasjon til det årlige og tradisjonelle likepersonskurset som finner sted på Hurdal, kombinert med vårt årsmøte, 27.-29.mars. 
 
Viser også til informasjonen som er lagt ut i facebook-gruppa vår vedr. tiltak som blir gjort for å unngå å bli smittet at korona-viruset. 
 
Undertegnede har vært i kontakt med kommunikasjonssjefen i Blindeforbundet, Mia Jacobsen, samt seksjonsleder service, Hilde Tuhus Sørli. 
 
Blindeforbundet har vært i nær kontakt med Folkehelseinstituttet og har nylig bestemt at alle rehabiliteringskurs blir arrangert i alle mestringssenterne til forbundet som planlagt. Men dette blir fortløpende vurdert daglig. Folkehelseinstituttet har også anbefalt at max 500 personer kan være på samme arrangement, for å unngå smitte. Det anbefalte antallet her, kan jo også forandres på kort varsel. 
 
Blindeforbundet har følgende tiltak som er iverksatt: Alle må vaske seg med antibac før alle måltid, det står en ansatt ved døra som sørger for at dette skjer. Alle dørhåndtak og heisknapper samt stoler blir flere ganger vasket daglig. 
 
Blindeforbundet har oppfordret at alle som kommer dit på kurs o.l., IKKE skal ha influensalignende symptomer. De som har slike symptomer, skal på sitt hjemsted ta kontakt med sin fastlege for å sjekkes opp av helsepersonell for å få et svar på om det er vanlig influensa eller om en er blitt smittet av koronaviruset. 
 
Alle som har meldt seg på kurset i slutten av denne måneden, skal selv ta en vurdering om en ønsker å delta som planlagt, eller ønsker å melde avbud i samråd med sin fastlege grunnet sin helsesituasjon og fare for å bli smittet av nevnte virus. Hvis du ønsker å delta på samlingen, hører jeg dog ikke noe fra deg, men du som ønsker å melde avbud, bes ta kontakt med undertegnede når avgjørelsen er tatt. 
 
Styret i foreningen har vedtatt å avholde kurset og årsmøtet som planlagt i samråd med Blindeforbundet og ansatte på Hurdal Syn- og Mestringssenter, dette på bakgrunn av de tiltakene som er blitt gjort. 
 
MEN dette kan forandres på kort varsel, og dere som skal delta på kurset, vil få en rask melding om eventuelle forandringer. Muligheten for at arrangementet kan bli avlyst og at øvrige arrangementer på sentrene likeså, er selvfølgelig tilstede avhengig av hva Folkehelseinstituttet tilråder. 
 
Vi i styret setter medlemmenes helse og sikkerhet svært høyt, og vil som nevnt fortløpende ta en vurdering sammen med Blindeforbundet, hvor vidt det er forsvarlig å avholde kurset siste helgen i denne måneden. 
 
Nevner til slutt at vi, ved innsendelse av navnelisten til Hurdal, var vi rekordstore 73 påmeldte til likepersonskurset. Et fantastisk antall kursdeltakere! Så får vi se hvor mange fremover, bestemmer seg for å melde avbud, som tidligere nevnt her. Alle som deltar på kurset, må selv ta sitt eget ansvar for sin egen hygiene og være flink med å bruke antibac flere ganger daglig. 
 
Vi kommer med ny oppdatering når den foreligger for oss, som også legges ut på facebook i FBBS gruppa. 
Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med oss. 
 
Med vennlig hilsen
på vegne av 
Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom 
 
Kjell Arne Høviskeland
Nestleder
mob. 47348316
hjemmeside: www.fbbs.no