Close

Foreningen

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom ble stiftet 16. desember 1984, da under navnet LMBB-Syndrom. Pr. 31.12.2014 hadde foreningen 215 medlemmer.

Foreningen mottar driftsmidler og likepersonsmidler fra Bufdir (Barne, Ungdoms og Familiedirektoratet) hvert år, samt kursstøtte fra Studieforbundet Funkis. Vi har en nøktern og sunn drift med fullt fokus på våre medlemmer.

STYRET

På årsmøtet i Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom 26.mars 2017 førte valget til følgende styresammensetning:

Leder: Richard Ødegaard
Nestleder: Glenn Harris Nilsen
Kasserer: Inge Solberg
Sekretær: Lill Susann Lerudsmoen
Styremedlem: Ove Evensen
Vara: Berit Liven
Vara: Kjell Arne Høviskeland