Close

Kjell Arne Høviskeland

Siste nytt fra forskningen – oktober 2017

Retinal oxymetri; en ny biomarkør for netthinnesykdommer og Alzheimer’s Et forskerteam på Island har utviklet en metode for å måle mengden oksygen i blodårer i netthinnen. Metoden er såvidt omtalt i RP-nytt tidligere, og blant forskerne finner vi Thor Eysteinsson som foreleste om metoden for deltakerne på nordisk RP-møte på Island i 2015. Forskerne har […]

Read More

Landsforeningen for Bardet-Biedl Syndrom stiftet i Danmark!

Fredag 15.september var en stor, historisk dag da Landsforeningen for Bardet-Biedl Syndrom ble stiftet i Danmark. Lisbeth Ingemann Wilhelmsen er styreleder og har informert oss i styret her hjemme om stiftelsen og planene fremover. Foreningen har egne vedtekter og har som hovedformål å informere om BBS Wilhelmsen kunne fortelle oss at det i 2003 var […]

Read More

FBBS INVITERER DEG TIL ÅRETS JULEBORD LØRDAG 2.DESEMBER 2017.

Vi har den glede å invitere deg som medlem til vårt tradisjonelle julebord som finner sted lørdag 2.desember på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, adr. Hans Gaardersvei 15, 2060 Gardermoen. Vi går til bords kl. 19:30 og vi har bestilt julebordsbuffet. Alle får 2 gratis drikke til maten; brus, øl eller vin. Vi skal […]

Read More

Artikkel i OA: Straffes for å være gift. Intervju av Richard og Aina Ødegaard

Avisen Oppland Arbeiderblad (OA) hadde 5.august en artikkel om leder, Richard Ødegaard, og hans kone, Aina Ødegaard. Overskriften var: – Straffes for å være gift – og tar for seg kommunens egenandelsordning. En annen overskrift er: Enslig: Egenandel kr. 200,- Gift: Egenandel kr. 3014,- Funksjonshemmede Richard Ødegaard og kona Aina opplever Gjøvik kommunes egenandelsordning som at […]

Read More

Bufdir på FN-møte om mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bufdir deltok i midten av juni på årets statspartsmøte i FN. Hovedtema var inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og brukerorganisasjoner i arbeidet med implementering av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. FN-konvensjonen ble vedtatt i 2006. Artikkel 40 fastslår at partene jevnlig skal komme sammen til statspartsmøter for å behandle saker knyttet […]

Read More