Close

12. november 2018

Kurs i 2019 i regi av SSD – Senter for sjeldne diagnoser

SSD har publisert kursvirksomheten for kommende år 2019.

Den viser bl.a et kurs for vår gruppe i form av et familiekurs over 4 dager i uke 24 – 2019, på Frambu.

I tillegg blir det arrangert en ungdomssamling for ungdom med senterets diagnoser på Sanner Hotell, som strekker seg over 4 dager i uke 26-2019.

Her finner du oversikten: oversikt kurs 2019 SSD