Close

23. august 2017

Tips om kosthold og kostholdsplaner med tanke på barn og unge

Et medlem har tipset oss om en hjemmeside som tar for seg viktige sider med kosthold og kostholdsplaner. En ernæringsfysiolog på St.Olav har anbefalt denne siden til vår tipser.

Kostverktøyet er utviklet spesielt for familier som har et eller flere barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge.
Et riktig sammensatt kosthold er nødvendig for både forebygging og behandling av barn og unge med overvekt og fedme.
Kostverktøyet kan bidra med:
  • Økt kunnskap om hvilket kosthold som anbefales ved overvekt og fedme hos barn og unge
  • Bevisstgjøring av familiens kostholdsvaner
  • Praktiske tips til hvordan familien kan få til kostholdsendringer i praksis
  • Verktøy som kan hjelpe helsepersonell med å veilede familier på en brukervennlig og motiverende måte
​Kostverktøyets hovedmål:
  • Å bidra til en bedre og mer effektiv behandling av barnefedme.
  • Bedre samhandling og kompetanseoverføring av klinisk ernæringskompetanse mellom 1. og 2. linjetjenesten
  • Å tilby lett tilgjengelig og evidensbasert kostholdsinformasjon

Her en link til http://www.kostverktoyet.no/